Aerodrom je strateški projekt za Bihać, koji se razvija paralelno sa ulaganjima u turizam i JP Nacionalni park Una.

Iz Javnog preduzeća Aerodrom Bihać nedavno su završili isplate u procesima eksproprijacije, u ukupnom iznosu od 1.081.582,80 KM prema potpisnicima sporazuma o naknadi i prenosu vlasništva.

Nakon što je Vlada FBiH zaprimila od JP Aerodrom Bihać sporazume o naknadi i prenosu vlasništva za potpisane nekretnine na području Aerodroma, Vlada FBiH je još u 2022. godini doznačila sredstva, da bi tek sad ona bila i realizovana.

Od ukupnog broja vlasnika zemlje, po javnom pozivu JP Aerodrom Bihać se do sada javilo oko 60 posto osoba u vezi s navedenim sporazumom. Do dogovora i isplate došlo je u 32 posto slučajeva. Uglavnom su to nekretnine koje su usaglašene katastarski i gruntovno, te na kojima nema spornih zabilježbi.

– Za one katarske čestice na kojima ima odstupanja katastarski i gruntovno, na kojima treba provesti ostavinsku raspravu, za njih će po završetku procesa usaglašavanja resorna služba Grada Bihaća pripremiti sporazum, najavili su iz Gradske uprave.

Za dio parcela iz ovog javnog poziva podneseni su zahtjevi za cijepanje, nakon dobijene saglasnosti vlasnika nekretnina, a sve da bi se stvorili uvjeti za sporazum. Novac je već osigurala Vlada FBiH za nastavak procesa eksproprijacije i, sa zaokruženjem ovog dijela faze, JP Aerodrom Bihać će imati površinu oko 520.000 kvadratnih metara, što je dovoljno da se izgradi sva potrebna infrastruktura. Ostatak zemljišta od 160.000 kvadratnih metara služit će kao zaštitni pojas, sukladno prvoj fazi aeronautičke studije.

JP Aerodrom Bihać čeka još jedan važan preduslov, a radi se o inicijativi da se izmijeni zakon na nivou države, kako bi se osiguralo lakše izdavanje upotrebne dozvole za aerodrome u BiH.

(oslobodjenje.ba)