Danas su predstavnici Gradske uprave i Gradskog vijeća Bihać ugostili Ambasadora Švicarske Daniel Hunna. Teme sastanka su bile brojne te je izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom međusobnom saradnjom, a razgovaralo se i o rezultatima mnogobrojnih realiziranih, te o implementaciji novih projekata na području grada Bihaća, kao i o saradnji tokom migrantske krize koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu, a posebno Grad Bihać.

Današnja posjeta potvrda je dugoročnog partnerstva koje traje preko 15 godina, a trenutno u putem implementatora i u partnerstvu sa drugim donatorima Vlade Švicarske provodi nekoliko projekata na području Grada Bihaća sa veoma pozitivnim rezultatima. Neki od njih su: Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH (DRR), Program „Dijaspora“ (Fondacija Mozaik), Omladinska banka (Fondacija Mozaik), Turistički inkubator (Startup studio i Market makers) itd.

“Uvijek je veliko zadovoljstvo doći u Grad Bihać, uzimjući u obzir da ovo nije moj prvi put ovdje, uvijek me u Gradskoj upravi dočekaju srdačno. Razgovarali smo o mnoštvu veoma bitnih tema i problematika, sa akcentom na migracije. Ovim putem želim da pohvalim način na koji se Grad Bihać nosio i nažalost i dalje nosi sa ovim problemom. Također smo razgovarali o potencijalnim investicijama u kojima Vlada Švicarske može pomoći Gradu Bihaću, kao što su područja privrede i pomoći u malim biznisima u tome bi veliku ulogu odigrala i brojna BH dijaspora koja živi i radi na području Švicarske. Kako smo se dotakli privrednog sektora skupa smo zaklljučili da su najbolje grane za ulaganje obnovljivi izvori energije, obrada drveta ali i turizam koji zbog položaja Grada Bihaća i ljepota rijeke Une samo može napredovati” – kazao je Hunn.

Po riječima predsjedavajućeg Gradskog vijeća predstavnici su iskoristili sastanak da ambasadora upoznaju sa aktuelnom društveno-političkom situacijom u Gradu Bihaću sa posebnim akcentom na privredu i oblasti koje su interesantne za inostrane investicije u Gradu Bihaću, te izrazili zahvalnost i spremnost za dalju saradnju kada su u pitanju svi projekti koji su realizirani u našem gradu a imali podršku Vlade Švicarske.

„Istakli smo našu zahvalu sa sve što Vlada Švicarske podržava i upravo uspješno realizirani projekti daju nam za pravo da i u narednom periodu ostvarimo odličnu saradnju sa Vladom Švicarske koja je jedan od najznačajnijih partnera našoj zemlji a samim time i Gradu Bihaću” – kazao Predsjedavajući GV je Handukić.