Tokom posjete Gradu Bihaću NJ.E. Daniel Hunn, ambasador Švicarske u BiH posjetio je Vatrogasnu jednicu Grada Bihaća i OŠ Harmani 2 koje su dio zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“. Tom prilikom Mirsad Šehić, šef Vatrogasne jedinice Grada Bihaća i član Lokalne platforme DRR prikazao je opremu koju je dobila jedinica za spašavanje od poplava i spašavanje iz ruševina. Istovremeno, u OŠ Harmani 2 Zlatko Budimlić, v.d. direktor i član Lokalne platforme DRR upoznao je ambasadora sa realiziranim projektom “Sigurno školsko okruženje”.

“Hvala Vladi Švicarske na podršci projektu koji je za Grad Bihać od izuzetne važnosti jer smo osnažili naše materijalne resusre i doradili propise koji se odnose na preventivno djelovanje u slučaju prirodnih katastrofa” – istakao je Elmedin Mehadžić, lokalni koordinaror DRR platforme.

„Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ je Zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) u vrijednosti od 7,1 miliona KM. Za njegovu provedbu zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora.