U razgovoru sa premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem Njena ekselencija Toudic je istakla da je želi dodatno promovisati Bosnu i Hercegovinu u periodu predsjedavanja Francuske Evropskom unijom.

Konkretno, Unsko-sanski kanton vidi vodećim primjerom u oblasti zaštite okoliša te je danas, između ostalog, dogovoreno da Francuska ambasada u BiH i Vlada USK tokom ove godine organizuju stručnu međunarodnu konferenciju o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama, koja će se održati u Bihaću.

Francuska ambasadorica je iskazala zainteresovanost i za prijedlog premijera Ružnića za uključivanje u organizaciju tematskih sadržaja na narednog sajma Ekobis u Bihaću.

Premijer Ružnić predstavio je razvojne potencijale ovog dijela BiH a veliku šansu za razvojna ulaganja i na području USK, ambasadorica Touric, vidi nakon što BiH potpiše Sporazum o saradnji sa Francuskom razvojnom agencijom.

Razgovaralo se i o reformi obrazovanja a Ambasada Francuske u BiH posebno želi zainteresovati mlade za učenje francuskog jezika. Općenito francuska ambasadorica iskazala je interes da ova ambasada bude više prisutna na Unsko-sanskom kantonu kroz različite projekte te se zahvalila premijeru Ružniću na spremnosti za saradnju.