Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas u Bihaću, imenovala je zamjenika direktora Uprave policije MUP-a USK.

Za zamjenika direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona imenovan je glavni inspektor Amel Kozlica.

Zamjenik direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ima ovlaštenja direktora do konačnog imenovanja direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.