Na redakcijski mail BISCANI.NET portala je pristigao mail Amira Kulenovića koji je prozvan putem FB-a od strane Sandre Jašarević, kako navodi, za pojedine konkursne procedure, načine dokumentiranja određenih tvrdnji u konkursnoj proceduri.

VEZANA VIJEST:
– Komentar mlade i nezadovoljne studentice generacije Pravnog fakulteta u Bihaću

s5df6s5df

DEMANT Kulenovića prenosimo u cjelosti:

Kako si ti mene sad uveliko razočarala sa ovom izjavom, prosto ti opisati ne mogu, a baš si mi “draga bila”. Prije svega stavljati nekoga u usta, a pritom pričati nebuloze i tvrditi stvari sa kojima nisi upoznata mogu biti jako opasne. Da se ti ne bi nalazila u stvarnoj zabludi o nekim stvarnim okolnostima ja ću ti neke stvari prezentirati ovdje na licu mjesta, nakon čega ću ja lično podnijeti tužbu za klevetu i iznošenje neistinitih činjenica, kao i za nanošenje duševne boli, odnosno za nematerijalnu štetu, pa da krenemo!  

Prije svega ja jesam bio pripravnik, ali nisam bio u radnom odnosu, a kako je to moguće?!? Pa sad ću ti objasniti, jer sam čak i stručni rad radio na tu temu. Naime, član 26.  Zakona o radu predviđa institut “Ugovor o obavljanju pripravničkog staža”, a u članu 2. istog Zakona decidno piše da se ugovorom o radu zasniva radni odnos između zaposlenika i poslodavca. U stavu 3. člana 26. nadalje se navodi da je pripravnik osoba koja prvi put zasniva radni odnos, dok u stavu 5. istog člana piše da se i dalje osoba vodi na teret Zavoda za zapošljavanje! E sad moje pitanje glasi: “Kako jedan član može sadržavati dva kontradiktorna stava; da u jednom stavu piše da je to osoba koja prvi put zasniva radni odnos, a da se iz drugog stava može zaključiti da je isto lice ustvari i dalje osigurano na teret  Zavoda, odnosno da se stučno osposobljava za samostalan rad, ali bez zasnivanja radnog odnosa?” 

E pa zakonodavac je ostavio prostora da se navedeni član tumači na dva načina i po meni lično samo doveo ljude koji tumače isti u zabludu! Zašto?!? Pa zato što imaš situaciju u kojoj možeš zaključiti ugovor o radu sa pripravnikom i samim time stupiti u radni odnos i imati sva prava i obaveze iz radnog odnosa, dok sa druge strane možeš zaključiti ugovor o obavljanju pripravničkog staža ( ovdje nema formulacije ugovor o radu), pa su u skladu s tim lica koja zaključuju ovakav ugovor specifična po tome što se stručno osposobljavaju za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa i nema razlike između volontera i ovakvih pripravnika. Jedina razlika jeste što volonter ima sad već 35 % naknade od stručnog saradnika, dok ovakav pripravnik ima 80 % naknade (ne plaće, jer nije radni odnos!), dok ostala prava iz radnog odnosa ne uživa (kao npr. godišnji odmor, regres, topli obrok itd., itd.), jer nije zaključen ugovor o radu sa pripravnikom (opet ponavljam pogledati član 2. Zakona o radu). 

E sad idemo dalje, Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupka izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe USK, koji je donesen kao podzakonski akt Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe USK, propisuje da se ne može ponovno prijaviti na konkurs za volontera lice koje je već bilo u radnom odnosu. Međutim ponavljam da ja u radnom odnosu bio nisam! Drugim riječima i ovdje je navedeni Pravilnik na loš način napisan, jer dopušta ljudima da koji imaju uvjete za stalno zaposlenje i za polaganje državnog ispita dođu u situaciju da ponovno konkurišu, kao što je bilo u mom slučaju! Ali gospođice Jašarević, osobe se u sudu primaju na period od dvije godine, koji predstavlja “conditio sine qua non” da bi uopće mogle doći u situaciju da polažu pravosudni ispit, pa je to bio razlog zbog kojeg sam se i ja prijavio – da steknem još jednu godinu iskustva kao uvjet za polaganje istog ispita. I zamisli ovdje kontradiktornosti sa tvojim izjavama – ni ja nisam mogao s obzirom na situaciju u gradu dobiti posao! 

Ono što ti trebaš imati na umu jeste činjenica da preko tri godine ja nemam niti dana radnog staža, a bio sam baš kao i ti dobitnik Zlatne značke Univerziteta u Bihaću! Također kada spominješ Kantonalno tužilaštvo, treba da te bude sram i stid, jer ja u Tužilaštvu nisam zaposlen, a ti treba da naučiš razliku između pojednih ugovora, najprije ugovor o djelu u odnosu na ugovor o radu, jer kod ugovora o djelu radiš dok traje potreba za radom, a potreba za radom u Tužilaštvu itekako postoji, obzirom da je ukupno 35 osoba zaduženo za čitav kanton što je jako mali broj! Na navedeno mjesto u Tužilaštvu nisam odmah ni došao,  jer je konkurs bio u augustu prošle godine, nakon čega je 5 pravnih saradnika primljeno putem ugovora o djelu na period od godinu dana, a radi rješavanja starih predmeta! 

Nakon 8 mjeseci dvije osobe od navedenih pet kojih je primljeno, nakon položenog pravosudnog ispita su imenovani na mjesta stručnih saradnika i stupili su u radni odnos, nakon čega su sljedeći sa liste (jedna osoba iz Sanskog Mosta i ja) pozvani na intervju i na osnovu toga počeli raditi u navedenom Tužilaštvu. Dakle, naši dobri rezultati na pisanom testu i intervjuu su bili jedini uvjet i razlog zbog kojeg sam ja na mjestu gdje sada jesam! 

Na početku svoje obmane javnosti i iznošenja neistintih navoda (da kažem i laži) navodiš da se pokušalo zavarati Agenciju. Gospođice draga, ja nisam prvi koji se prijavljuje na konkurs za volontera, a da sam se prije toga stručno osposobljavao za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, jer to radi većina mladih ljudi iz razloga što se, nažalost, ne možemo zaposliti na legalan način. Sa druge strane Agencija za državnu službu FBiH je već imala ovakvih slučajeva, pa se postavlja logično pitanje: “Što ne urade ništa povodom toga?”, odnosno što ne promijene navedeni Pravilnik i tačno ne propišu koji su to uvjeti, jer meni je dopušteno da se ja javim na navedeni konkurs u skladu sa zakonom! 

Dalje otkud tebi pravo da pričaš i širiš laži da sam ja skinut sa biroa, a da bi opet kasnije bio prijavljen! To je strašno kakve ti gluposti pišeš, jer ja nikad, otkad sam diplomirao i otkad sam se prijavio na biro nisam skinut sa evidencije, obzirom da, kako sam već gore naveo nisam stupio nikad u radni odnos i da nemam dana radnog staža, a sve navedeno ću istaknuti i u tužbi koju ću podnijeti za klevetu protiv tebe i drugih sredstava javnog informisanja, odnosno internet portala koji su prenijeli ove tvoje laži! Ovo posebno iz razloga jer su svi ovi podaci svima dostupni, pa još jednom napominjem da se na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Bihaću nalazim od 15. jula 2013. godine, a na istoj evidenciji se vodim i dalje. I da, gospođice Jašarević, još jednom ističem da ja nikad nisam ni bio ”skinut” sa istog!!!  

Tako da nisam ja lično pokušao zavaravati nikoga, nego Pravilnik dopušta da možeš ponovno prijaviti ako si bio volonter ili si zaključio ugovor o obavljanju pripravničkog staža, dok se u slučaju zaključivanja ugovora o radu sa pripravnikom ne bi mogao se prijaviti na sporni konkurs jer bi tad već bio lice koje je bilo u radnom odnosu i lice koje je bilo ”skinuto” sa biroa! I otkud tebi pravo da pišeš, da ja kad postanem tužilac da ću ”prijave bacati u smeće”. I to pazi, ti to javno pišeš da svako može pročitati, a na ovakav način pretpostavljati nešto, treba da te bude stid! Po tvojoj logici ko god da je iz grada ne smije raditi, jer u slučaju zaposlenja nekoga iz grada, značilo bi automatski da je njemu posao sređen, jer je on kako kažeš iz poznate bihaćke porodice, fuj, fuj, fuj!!! 

Jasna je činjenica da su moj prosjek i evidencija sa biroa za zapošljavanje bili presudni da budem izabran kao kandidat na navedenom konkursu, jer što si duže na birou više skupljaš bodova, a ja sam na birou već 3 godine, odnosno sve izloženo je propisano gore pomenutim Pravilnikom. U skladu sa svim navedenim, moram osporiti i ovaj dio koji se odnosi na uvjerenje, odnosno da smo uvjerenje dobili na nezakonit način sa lažnim podacima, jer sam prethodno već naveo, da sam samo dobio uvjerenje koliko se dugo nalazim na birou, a to je od 15. jula 2013. godine, pa ko god sumnja u navedeno ima pravo u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama FBiH podnijeti zahtjev nadležnoj službi za pristup informacijama i na osnovu toga provjeriti istinitost i tačnost podataka. Čuj, tatin sin, pa postavljam još jedno pitanje: “Kako to da tatin sin još nema dana radnog staža i još uvijek nije zaposlen u punom smislu te riječi, odnosno da još uvijek nisam stupio u radni odnos, a bio sam student generacije?!“ Je li ti hoćeš reći da ko god je iz grada i dijete nekoga ko je na funkciji automatski ne zaslužuje da bude zaposlen, jer se radi o licima kojima je u ama baš svim slučajevima posao sređen u skladu sa sljedećim – Svi ljudi su smrtni – Sokrat je čovjek – Sokrat je smrtan, pa je po tome logičan slijed da sva lica na funkcijama svojoj djeci sređuju posao i korumpirani su. Ja sam dijete od rukovodećeg državnog službenika, pa je po tebi, moj otac je u skladu s tim meni sredio sve što si ti navela i mi  iz grada, ponavljam  nemamo pravo da uopće konkurišemo jer smo na meti udara takvih kao što si ti. Dalje, začuđuje me tvoja izjava, s obzirom da si bila student generacije, da ne znaš razlikovati ugovor o radu sa pripravnikom i ugovor o obavljanju pripravničkog staža, što ne znaš tumačiti navedeni član 26. Zakona o radu, što prije nego što si počela pisati nebuloze, nisi provjerila tačnost istih u navedenom Zavodu za zapošljavanje, što pretpostavljaš da ću ja predmete stavljati u ladicu, što pretpostavljaš da je neko primao mito od strane službenika u navedenom Zavodu, da bi meni davao lažna uvjerenja, a opet ponavljam nikad nisam bio skinut sa biroa, jer nikad nisam niti stupio u radni odnos!!! Već sam poduzeo korake u vidu tužbe i bio kod advokata koji će me zastupati povodom ovakvih kleveta i uvreda, a pored toga ću podnijeti tužbu i za nanošenje duševne boli, odnosno nematerijalnu štetu, jer se na ovakav način nećeš ponašati prema meni!!! 

Amir Kulenović

VEZANA VIJEST:
– Komentar mlade i nezadovoljne studentice generacije Pravnog fakulteta u Bihaću