Grad Bihać, zajedno sa porodicom Anisa Smajića (Anik Dub), u subotu 17.07.2021. u 19:30 sati organizira nekoliko komemorativnih aktivnosti povodom godišnjice njegove prerane smrti na lokaciji tzv. pasarele (pothodnika), koja na neki način predstavlja mjesto obilježeno njegovim aktivizmom i događajima koje je organizirao kao poklon svom gradu.