Mustafa Ružnić, premijer USK i Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona su predstavnicima ASA grupacije zvanično uručili odobrenja za građenje dvije fotonaponske elektrane ASA L1 i ASA L2, obje instalisane nazivne snage po 4 MW, odobrene snage priključenja ukupno 8 MW, a čija gradnja je planirana na području općine Bosanski Petrovac.

ASA grupacija, kroz ASA energiju kao nosioca poslova, 2020. godine izrazila je opredijeljenost za ulaganje u objekte za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, konkretno u izgradnju solarnih elektrana na području USK. Danas su predstavnici grupacije zvanično preuzeli odobrenja za građenje.

Premijer Ružnić i ministar Alagić, zahvalili su predstavnicima investitora i poželjeli im uspješan rad na realizaciji projekta koji stavlja resurse obnovljive energije u svrhu razvoja i koji je ulaganje u energetsku sigurnost države kao i ulaganje u zaštitu okoliša a uz to donosi i dodatno poboljšanje privrednog ambijenta.

– Pored toga što smo USK doveli na korak do zavidne energetske stabilnosti kroz proizvodnju čiste energije, imamo i konkretne rezultate naših napora da potaknemo projekte proizvodnje čiste energije stvaranjem povoljnog okruženja za investicije. Krajina ima potencijale energije vjetra i sunca ali trebalo je stvoriti uvjete za korištenje ovih resursa i privlačenje investitora jer je riječ o višemilionskim ulaganjima u projekte izgradnje postrojenja a kojima prethodi dugotrajna pripremna procedura. Sa ovim, imamo odobrenu gradnju tri postrojenja a u završnim pripremama i dozvole za gradnju još tri solarne elektrane, također na području Bosanskog Petrovca, kaže premijer Ružnić.

Premijer USK i ministar Alagić ukazuju da je cijeli proces zahtijevao efikasnost, odgovornost i timski rad.

– Kvalitetna koordinacija i saradnja ministarstava za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, privrede te poljoprivrede i šumarstva, odgovoran i efiksan rad zaposlenih pokazao je da je ovaj Kanton spreman i odgovoran partner investitorima, a to potvrđuje i današnja najava ASA grupacije da, pored ovog, planiraju i nove projekte na području našeg Kantona, kaže ministar Alagić.