Projekat lokalnog puta Brekovica – Čizmići – Vrsta ukupne je dužine 1568 metara, širine 5 metara. Dosadašnjim angažmanom mještana i JU Zavod za postorno uređenje Grada Bihaća kao implementatora do sada je asfaltirano 1091 metar.

Sredstva su obezbijeđena dobrovoljnim donacijama meštana MZ Brekovica 128.287,40 i mještana MZ Vrsta 24.712,6 KM, tj. ukupno 153.000,00 KM. Na osnovu tih sredstava, Grad Bihać je putem javnog poziva obezbjedio dodatnih 153.000,00 KM, dok je Vlada USK obezbijedila 150.000,00 KM.

Dakle, ukupna investicija za 1091 metar dužine puta je 456.000,0 KM, čime je završeno oko 70% ove važne dionice, dok se nastavak aktivnosti i završetak radova najavljuje za narednu godinu.