Kako bi održali stalni kontakt sa stipendistima u cilju praćenja njihovog napretka i otklanjanja eventualnih poteškoća i problema s kojima se susreću tokom studiranja, Asocijacija Fatma Bihać organizovala je susret i predavanje za 34 stipendista iz Fonda “Seikh Saleh Kamel”.

S obzirom na sve aktuleniju problematiku nasilja među djecom i učenicima Edina Mehić pedagog u OŠ Prekounje, održala je predavanje na temu “Nasilje u porodici i društvu” tokom kojeg je upoznala stipendiste i njihove roditelje sa terminom nasilje, uzrocima njegove pojave i učesnicima nasilja. O

na je skrenula pažnju na pojavu općutavanja nasilja i posljedicama s kojima se suočavaju djeca koja su tokom djetinjstva bila izložena nekom od oblika nasilja, a nisu adekvatno reagovala niti prijavila osobe koje su ih zlostavljale. Također je potsjetila na obavezu onih koji primjete bilo kakav oblik nasilja da isto prijave nadležnim osobama u školama. Prema riječima predsjednice Asocijacije Fatma Bihać Hasnije Dupanović,

Asocijacija ima odličnu saradnju sa svim obrazovnim ustanovama na području Bihaća, a uprave škola i stručni kadar im pomažu u pružanju pomoći stipendistima u vidu davanja instrukcija, organizovanju tečajeva i seminara, a sve u cilju unaprijeđenja znanja i odgoja kod stipendista Asocijacije.

 

/BISCANI.NET