Muslimani imaju dva bajrama – ramazanski i kurbanski. Ovaj koji dočekujemo nazivamo hadžili i kurban-bajram, a vezuje se za dvojicu poslanika koji su simbol požrtvovnosti i poslušnosti dragome Bogu. Dočekujemo ga u sjeni nemogućnosti da odemo na hadž i naše obaveze da žrtvujemo kurban. On u sebi nosi životnu simboliku koja se odnosi na pojedinca, ali i na zajednicu. Predstavlja jedinstvo muslimana, a svi njegovi obredi imaju za cilj da čovjeka odgoje da se kloni pohlepe, nadmenosti i zavidnosti.

Kurban-bajram nas podsjeća na žrtvu koju je podnio Ibrahim, a.s., prilikom Božije naredbe da žrtvuje svoga sina jedinca. Allah je tu žrtvu zamijenio kurbanom. Ovaj čin Ibrahima, a.s., upućuje na pokornost prema Allahovim odredbama, bez oklijevanja i odgađanja. Trebamo biti odlučni, plemeniti i predani poput Ibrahima, a.s., te poslušni poput njegova sina Ismaila, a.s.

Ove godine prvi dan kurban-bajrama je i dan kolektivne dženaze za šehide Prijedora i doline Sane. Oni su ubijeni jer su bili različiti od svojih ubica; bili su dobri ljudi, bili su Bošnjaci, muslimani. Zato vas pozivam da se sjetimo naše nepravedno ubijene braće, da im klanjamo dženazu i na dostajnstven način ih ukopamo. Molim Allaha da nam podari takvaluk i očistinaše duše, te da nam ukaže svoju milost, kao što ju je ukazao Ibrahimu i porodiciIbrahimovoj.

Bajram šerif mubarek olsun!