Bajram je zahvala Allahu na ispunjavanju određenih obreda u ljudskom i humanom aspektu, to je susret onih koji daju i onih koji su potrebni.

Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, bajramsku poruku i čestitku je uputio muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić. Poruku i čestitku prenosimo u cjelosti:

Sutra je prvi dan kurbanskog bajrama, kojeg nazivamo i hadžili bajram. To je dan žrtve kurbana i hodočašća Kabe koje ima značenje približavanju dragom Bogu.

Ibrahim, a.s., je kao znak svoje iskrene vjere bio spreman žrtvovati svoga sina Ismaila, a.s., kada je to bila Božija volja i Njegovo određenje. Uzvišeni Allah u zamjenu je dao da se žrtvuje kurban i nije dopustio da se prolijeva ljudska krv. Time se ukazuje da je ljudska krv sveta i da niko nema pravo oduzeti ljudski život, osim onoga Ko nam ga je podario.

Bajram je zahvala Allahu na ispunjavanju određenih obreda u ljudskom i humanom aspektu, to je susret onih koji daju i onih koji su potrebni.

Smisao žrtve jeste da se borimo za više ciljeve, za opću korist, da pobijedimo sebičnost i pohlepu, da steknemo sposobnost ispravnog rasuđivanja kako bismo slijedili Pravi put. Na taj način odgajamo društvo plemenitim vrijednostima požrtvovanosti, odanosti i odlučnosti. Odlučnost pokazujemo i riječima Bismillah – Allahu ekber kad prinosimo žrtvu, pokazujući da je najpreče izvršiti Božiju zapovijed.

Svi obredi i propisi ibadeta imaju za cilj da nas ujedine, da nas približe jedne drugima, da budemo radosni zbog pokornosti i mnogobrojnih blagodati kojima smo pačašćeni.

Svim muslimanima čestitam bajram riječima:

Bajram šerif mubarek olsun!