Smatram da članovi Predsjedništva BiH, zajedno s drugim organima vlasti na svim nivoima, moraju pomoći da država Bosna i Hercegovina postane veliko gradilište a ne političko rušilište, poručio je.

Denis Bećirović, kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva BiH i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH razgovarao je sa brojnim građankama i građanima Bihaća. Tokom druženju i dijaloga sa hiljadama građana Bihaća Bećirović je, između ostalog, poručio:

– Smatram da članovi Predsjedništva BiH, zajedno s drugim organima vlasti na svim nivoima, moraju pomoći da država Bosna i Hercegovina postane veliko gradilište a ne političko rušilište. Svim raspoloživim snagama moramo podržati i ubrzati aktivnosti na kvalitetnom povezivanju glavnog grada Sarajeva sa Bihaćem i Krajinom u cjelini. Moramo snažnije i konkretnije pomoći JP Aerodrom Bihać jer ovaj projekat ima ogroman značaj za Bihać i cijeli Unsko-sanski kanton.

Izgradnja aerodroma

Izgradnja aerodroma doprinijet će, između ostalog, i razvoju turizma, kao i kvalitetnijem povezivanju Krajine sa drugim dijelovima zemlje i inozemstvom. Aerodrom bi Bihać dovelo u rang sa Sarajevom, Tuzlom, Banja Lukom i Mostarom. Nacionalni park Una, kao nosioc turizma, i aerodrom, omogućili bi ekonomski preporod ovog dijela Bosne i Hercegovine. Naše jedinstvo moramo prenijeti i na gradilišta širom Bosne i Hercegovine – istakao je dr. Bećirović tokom razgovora sa brojnim građanima Bihaća.

– Posebno poštovanje moramo iskazati prema onima koji su, kada je bilo najteže, bili zaštitnici slobode, nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine – i ne samo toga, nego zaštitnici ljudskih života, naših nada i vjere da će naša zemlja kao i stoljećima unazad opstati.

Borci Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su časno branili našu domovinu, nisu uvijek na pravedan način tretirani od institucija ove zemlje.

Sistematska briga o boračkoj populaciji

To moramo promijeniti na način da vodimo sistemsku brigu o boračkoj populaciji, šehidskim i porodicama poginulih branilaca Bosne i Hercegovine, kao i demobilisanim borcima i njihovim porodicama, uz transparentnu podršku projektima boračkih udruženja, s posebnim fokusom na programe zbrinjavanja djece šehida i poginulih boraca – dodao je kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović.

– Sinhroniziranim radom Države, entiteta, kantona, gradova i općina možemo poboljšati imidž Bosne i Hercegovine. To moramo učiniti tako što ćemo u funkciju planskog razvoja staviti naše konkurentske prednosti, kao što su: prirodni resursi, obučena radna snaga, dobar geostrateški položaj, povoljni klimatski uslovi, ogroman turistički potencijal, stabilna moneta itd – zaključio je dr. Bećirović, saopćeno je iz SDP-a.

(avaz.ba)