Vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona su  preko Minitarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona su, za školsku 2018/19. godinu, osigurale besplatne udžbenike za sve učenike prvih, drugih i trećih razreda osnovne škole i za učenike petih razreda  iz socijalno ugroženih porodica. Skupština i Vlada Unsko-sanskog kantona osigurale su  250.000 KM za nabavku udžbenika za učenike prva tri razreda, dok je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke izdvojilo 70.000 KM za nabavku udžbenika  za učenike petih razreda iz socijalno ugroženih porodica.

„ Ovo je već treća godina za redom  da osiguravamo besplatne udžbenike. Prvo su bili samo prvačići, pa onda i učenici drugih, a od ove godine i učenici trećih razreda a uspjeli smo osigurati udžbenike i za učenike petih razreda osnovnih škola iz socijalno ugroženih porodica. Intencija je naravno, da u doglednoj budućnosti osiguravamo  besplatne udžbenike za sve osnovce u Unsko-sanskom kantonu, kazala je Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Unsko-sanskog kantona.

Procedura nabavke udžbenika je u završnoj  fazi i distribucija po školama počinje već naredne sedmice.