Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, danas je u utorak, u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, organizirala prezentaciju „Prvog izvještaja monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.“.

Tokom prezentacije Monitoringa za prvu godinu od usvajanja Strategije poseban naglasak bio je stavljen na realizirane aktivnosti iz Akcionog plana, te na strateške ciljeve za predstojeći period. Izvještaj je prezentirao direktor ove institucije Hasim Šabotić.

U ime Vlade Unsko-sanskog kantona prezentaciji su bili prisutni glavni nosioci aktivnosti ,u ovom Kantonu, na provođenju strategije za borbu protiv korupcije Ervin Bibanović, ministar unutrašnjih poslova USK i Jasmin Musić, savjetnik premijera Huseina Rošića.