Bihać, 10.08. 2016. godine – Bihaćko javno komunalno preduzeće Komrad nedavno je apliciralo projekat nabavke opreme za reciklažno dvorište na javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu  kojeg realizira Fond za zaštitu okoliša F BiH.

Zahvaljujući doboro pripremljenom projektu, nadležna komisija Fonda za zaštitu okoliša F BiH odobrila je 50.000 KM u sklopu projekta  u oblasti upravljanja otpadom.

“Projekat reciklažnog dvorišta kojeg reliziramo sredstvima dobivenim od ekoloških naknada od strane Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a jedan je od naših strateških projekata i zahvaljujući odobrenimi vlastitim  sredstvima nabaviti ćemo mašinu za razvrstavanje reciklažnog otpada čime ćemo za oko 30 posto povećati količine razvrstanog reciklažnog otpada i u konačnici smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagališta”- ističe Hadis Jusić, direktor JKP Komrad.

Prema njegovim riječima JKP Komrad vodeća je firma u BiH koja je kroz projekat recikliranja prikupila značajne količine otpada i reciklirala ga. Riječ je, dodaje Jusić, o preko 300  tona otpada koji je u 2015.godini recikliran i koji je ponovo iskorišten umjesto da je završio na deponiji.