Bihaćko javno komunalno preduzeće Komrad nakon provedene kontrole od strane certifikacijske kuće DQS BH, uspješno je okončalo proces dobivanja certifikata ISO: 9001/2015 sistem upravljanja kvalitetom. Tim povodom u prostorijama ovog preduzeća održana je prezentacija procesa certificiranja koji će prema riječima Hadisa Jusića , direktora JKP Komrad, za ovo preduzeće značiti stepenicu više u razvoju preduzeća i lakšem apliciranju na sve projekte i javne pozive koji se odnose za zaštitu okoliša kako iz BiH, tako i iz sredstava Evropske Unije.

„Nakon godinu dana procesa dobili smo izuzetno značajan certifikat koji će nam omogućiti da u narednom periodu dobijemo i certifikat za zaštitu okoliša. Međutim ,ono što je za nas bitno kada je u pitanju danas dobiveni certifikat ISO:9001/2015 jeste mogućnost lakšeg apliciranja našeg preduzeća na fondove Eu iz oblasti zaštite okoliša. Moramo uspostavljati još bolji kvalitet i efikasniji sistem i to možemo samo ozbiljnim i odgovornim pristupom razvoju firme što činim protekle tri godine koliko sam direktor JKP Komrad „-istakao je Jusić, zahvalivši se Dervišu Čengiću, direktoru DQS BH, na odličnoj saradnji i ukazanim prednostima i manama preduzeća tokom procesa certificiranja.

Ističući da je nakon JP Vodovod Bihać, još jedno gradsko javno preduzeće dobilo certifikat ISO :2001 za Sistem upravljanja kvalitetom, Ermin Zulić, v.d. gradonačelnika po ovlaštenju, istakao je da dobivanje zahtjevnog certifikata potvrda da se bihaćka javna preduzeća organiziraju po savremenim metodama upravljanja.

„ Nije lako dobiti jedan značajan certifikat kao što je ISO 2001 Sistem upravljanja otpadom i čestitam menadžmentu preduzeća na odlično odrađenom poslu zahvaljujući kojem su stvorili uslove za daljnji razvoj preduzeća „-istakao je Zulić.