Od 17.do 20.juna Bihać će biti domaćin Međunarodne konferencije o informacijskoj pismenosti na Zapadnom Balkanu. Pored velikog značaja aktuelne tematike za ovu oblast, konferencija, koju organizira Kantonalna i univerzitetska biblioteka u Bihaću, okupiće veliki broj predavača iz BiH, regije i svijeta.

Ovogodišnja manifestacija Juni na Uni u znaku je međunarodne konferencije o informacijskoj pismenosti koja ima bogat četverodnevni program, a glavna tema je Informacijska i medijska pismenost za cjeloživotno učenje: digitalno građanstvo u digitalnom dobu.
Pored domaćih stručnjaka iz BiH, u konferenciji će učestvovati predavači iz Hrvatske, Srbije, Kosova, Slovenije, Rumunije, Bugarske, Grčke, Irske, Engleske, Holandije, Turske, Rusije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, SAD-a, Australije i drugih zemalja. Među vodećim stručnjacima u ovoj oblasti, gost predavač je Christine Bruce, profesorica Tehnološkog univerziteta Queensland u Australiji, autorica brojnih stručnih publikacija, te voditeljica istraživačke mreže visokog obrazovanja i direktorica istraživanja višeg stepena pri školi za informacijske sisteme na istoimenom Univerzitetu.

Predstavnici struke i svi zainteresirani za ovu oblast imat će priliku čuti predavanja o relevantnim temama: Informacijska pismenost u modernom svijetu,Medijska i informacijska pismenost , Bibliotekari kao podrška u procesu cjeloživotnog učenja, Novi aspekti obrazovanja/strateškog planiranja, politika i propagiranje informacijske pismenosti u digitalno doba. Za učesnike konferencije prema programu planirane su rafting tura i posjete Štrbačkom buku i Starom gradu Ostrožac, kako bi se upoznali sa prirodnim i kulturno-historijskim blagom ovog dijela BiH.

/RTVUSK