Obavještavamo građane grada Bihaća da se od dana 18.06.2015. godine ( četvrtak) ukida polazno i dolazno autobusno stajališe „Trg maršala Tita“ i izmješta na „Autobusnu stanicu „Unatransport“ d.o.o.Bihać“ ulica Put 5. korpusa Armije RBiH.

Budući da se u skladu sa Urbanističkim projektom na lokaciji Trg maršala Tita u skorom periodu očekuje otpočinjanje radova na izgradnji više poslovnih objekata donešena je Odluka o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća („Sl.glasnik grada Bihaća“ br.1/15) kojom je ukinuto polazno i dolazno autobusno stajalište „Trg maršala Tita“, te kao novo određeno „Autobusna stanica „Unatransport“ d.o.o.Bihać.

Također, obavještavamo građane da iz navedenog razloga na Trgu maršala Tita više neće biti niti prolaznog autobusnog stajališta, odnosno neće biti mogućnosti zaustavljanja autobusa za izlazak ili ulazak putnika.
Molimo sve građane grada Bihaća za razumijevanje i strpljenje.

/GRAD BIHAĆ