Grad Bihać je sa Uredom za koordinaciju projekata PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potpisao Memorandum o razumjevanju i OZZ „Agri San“ Sanski Most kao liderom projekta općina i gradova sa područja Unsko-sankog kantona. Nakon toga Grad Bihać u 2023.godini potpisao Sporazum o sufinansiranju projekta nabavke plastenika na području Grada Bihaća u ukupnoj vrijednosti 102.000 KM (Grad Bihać 40.800 KM, IFAD 30.600 KM i vlastito učešće korisnika 30.600 KM). Nakon čega i Ugovor Rekonstrukcije lokalnih cesta ukupna vrijednost projekta 158.162,07 KM (Grad Bihać 110.713,44 KM ured za koordinaciju 47.448,62 KM).

U Gradskoj upravi Grada Bihaća danas je upriličeno uvođenje u posao izvođača I-Selimović d.o.o. „Projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede“ –Rekonstrukcija lokalnih cesta u Bihaću (Put Donji Srbljani-Gornji Srbljani i Sanacija Glavičkog puta u naselju Golubić). Projekat se finansira od strane Ureda za koordinaciju projekata PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vrijednosti 30% i Grada Bihaća 70%. Ukupna vrijednost projekta 158.162,07 KM (Grad Bihać 110.713,44 KM ured za koordinaciju 47.448,62 KM). Ugovor je potpisan 18.10.2023.godine u prostorijama Ureda za koordinaciju koji je i radio proceduru izbora izvođača putem metoda nabavke „nacionalno nadmetanje –NCB metod“ u skladu saa IFAD-ovim procedurama nabavke.Ugovor je postao efektivan nakon dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora od strane izvođača, te danas je uvođenje u posao-preuzimanje lokacije od strane izvođača, rok za izvođenje radova 60 kalendarskih dana počev od datuma preuzimanja lokacije. Uvođenju u posao su prisustvovali: Gradonačelnik, pomoćnik gradonačelnika Službe za finansije, privredu i poljoprivredu, Predstavnici JU Zavod za prostorno uređenje – direktor i imenovani nadzorni organ, Predstavnik SERDA-e građevinski inžinjer za praćenje Ugovora u ime PCU i izvođač radova.