Lijepo jesenje vrijeme uveliko pogoduje završnim radovima na postrojenju prečistača otpadnih voda na lokaciji Velhovo u Bihaću.Užurbano se ureduje okolina oko samog prečistača, što upućuje da bi ovaj dio posla uskoro mogao biti gotov. U javnom poduzeću Vodovod Bihać koje će upravljati cijelim ovim postrojenjem ne žele precizirati vrijeme kraja radova. Ono što ističu kao najvažniji posao ovog poduzeda su radovi na priključenju domaćinstava na novu mrežu. Glavno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda vrijednosti preko 10 miliona eura, završeno je u predvidenom roku. Trenutno su u toku radovi na uređenju okoliša. Kapacitet ovog postorojenja biće 55.000 domaćinstava na koje bi, u prvoj fazi, trebalo biti priključeno njih 38.000. Ove poslove jedino će moći raditi jP Vodovod Bihać, dok se svi ostali priključci na novu mrežu smatrati nelegalnim.

Koliko će koštati priključak zavisi od udaljenosti kudanstava od same mreže. Kako bi olakšali gradanima, u Vodovodu su omogućili plaćanje u ratama. Da bi sam prečistač bio stavljen u funkciju nije neophodno da kompletna kanalizaciona mreža bude završena. Uz postojećih 40% dovoljno je da se još 30 % domaćinstava priključi i da postrojenje krene s radom. Čekanja nema i svi će biti u obavezi da se priključe, čemu će Vodovodu pomoći i nadležne inspekcije . Ono što najviše zanima građane je naravno cijena. Kako bi ona bila realna, a cijeli projket samoodrživ, u Vodovodu trenutno boravi njemačka konsultantska kuda čiji će stručnjaci odrediti cijenu vode, a pored sistematizacije obučiće uposlene za rad i upravijanje ovim postrojenjem. Na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Velhovu trebalo bi raditi oko 20 osoba medu kojima će biti i novouposleni stručnjaci. Uz završne radove na prečistaču užurbano se radi i na samoj mreži. Novi izvodač sarajevska firma Euroasfalt trenutno radi na više lokacija u gradu. lako za građane to znači zatvaranje nekih ulica i saobraćajne gužve, krajnjim završetkom koji je planiran krajem iduće godine grad Bihać dobide modernu kanalizacionu mrežu koja će svakako poboljšati kvalitetu života cijelog grada. – piše rtvusk.ba