Piše: Biscani.net

Učenici završnog razreda JU Gimnazija “Bihać”, poznati kao maturanti, u pratnji svoje profesorice Edine Karadžić, imali su čast posjetiti Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona kao dio obilježavanja Evropskog dana pravde.

Povodom ovog značajnog dana, Kantonalna tužiteljica Berina Kebić i sekretar Tužilaštva Tehirza Jakupović srdačno su dočekali maturante i pružili im priliku da bolje upoznaju ulogu Tužilaštva u pravosudnom sistemu, kao i njegov svakodnevni rad. Maturanti su imali priliku postaviti pitanja, saznati više o procesima koji se odvijaju u tužilaštvu te se educirati o svojim pravima i obavezama kao građani.

Evropski dan pravde obilježava se širom Evrope pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Vijeća Evrope s ciljem približavanja pravosuđa građanima i informiranja o njihovim pravima. Ovaj događaj također doprinosi podizanju svijesti o važnosti vladavine prava i pravde u društvu.

JU Gimnazija “Bihać” izražava svoju zahvalnost Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona na pozivu i prilici da njihovi maturanti sudjeluju u ovoj edukativnoj posjeti. Nadaju se da će takvih i sličnih aktivnosti biti što više u budućnosti, jer pružaju dragocjeno iskustvo i edukaciju za mlade građane.

Ovaj događaj reflektira posvećenost Gimnazije “Bihać” obrazovanju i edukaciji te podršku obilježavanju važnih datuma kao što je Evropski dan pravde.

Ova inicijativa, koju su podržali maturanti Gimnazije “Bihać”, omogućila im je bolje razumijevanje pravosudnog sistema, uloge Tužilaštva i svakodnevnog rada pravosudnih službenika. Osim što su imali priliku postavljati pitanja i educirati se o svojim građanskim pravima, ova posjeta također je doprinijela širenju svijesti o važnosti pravde i vladavine prava u društvu.

Gimnazija “Bihać” zaslužuje veliku pohvalu za poticanje interesa svojih učenika za oblast pravosuđa i prava. Njihova posvećenost obrazovanju, podrška izvanškolskim aktivnostima i otvorenost prema suradnji s lokalnim institucijama čine ih uzorom u obrazovnom sektoru. Nadamo se da će ovakvih inicijativa biti sve više u budućnosti, pružajući mladim ljudima priliku za širenje svojih horizonta i bolje razumijevanje svijeta oko sebe.

(Biscani.net)