Tužilaštvo USK održalo je pres konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati istrage u dva krivična djela zloupotrebe položaja unutar Kantonalnih institucija.

Kantonalno tužilaštvo USK u Bihaću je, dana 7. 9. 2016. godine, podiglo optužnicu protiv Daria Jurića, bivšeg Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK zbog kirivčnog djela Protuzakonito posredovanje iz čl. 382. st. 2. KZ FBiH.

Imenovanom se stavlja na teret da je u periodu mjeseca augusts i septembra 2011. godine u Bihaću, kao Ministar u Vladi USK, koristeći svoj službeni položaj i uticaj, protuzakonito posredovao prema direktoru jedne javne ustanove u Bihaću vršeći pritisak na istog s ciljem da nezakonito zaposli njegovu suprugu, nakon kojeg protuzakonitog posredovanja je direktor ustanove zključio ugovor o radu s suprugom ministra protivno internim propisima javne ustanove. Dario Jurić je u cjelosti priznao izvršenje krivičnog djela iz čl.382. KZ FbiH, pa je osnovom toga s istim zaključen sporazum o priznanju krivnje.

– Ova optužnica je proslijeđena na potvrđivanje općinskom sudu u Bihaću, kazao je Adnan Tulić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Bihaću.

Podignuta optužnica protiv Nermina Ćoralića i ostalih: Omogućavao nezakonito polaganje vozačkih ispita

Kantonalno tužilaštvo USK u Bihaću je, dana 9. 9. 2016. godine, podiglo optužnicu protiv Nermina Ćoralića, Senada Novkinića i Refika Ćoralića, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili produženo krivično djelo Perimanje dara ili durgih oblika koristi iz čl. 380. st. 1. KZ FBiH i produženo krivično djelo Protuzakonito posredovanje iz čl. 382. st. 2 KZ FBiH.

Nerminu Ćoraliću se stavlja na teret da je kao koordinator Komisija za polaganje vozačkih ispita pri Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, u periodu mjeseca marta i aprila ove godine, na podučju više Općina na USK, zajedno sa više drugih članova ovih komisija, od kandidata koji su polagali vozačke ispite primao novac kako bi istima putem prikrivene upotrebe mobitela i audio aparata tzv. bubica kao i predajom već ispunjenih testova sa odgovorima, omogućavao nezakonito polaganje vozačkih ispita.

– Ova optužnica je prosliješena na potvrđivanje Općinskom sudu u Velikoj Kladuši, izjavio je Tulić.

/abc.ba