Učenici JU Gimnazije “Bihać” prikupljaju potpise za realizaciju ideje o opremanju muzejske postavke pod nazivom “Bosanski kutak”.

Navedenu ideju ostvaruju kroz “Projekt građanin” u okviru predmeta Demokratija i ljudska prava. Projekt “Bosanski kutak” podrazumijeva upoznavanje (kako građana tako i turista) sa tradicijom, kulturom i historijom naše zemlje, sa akcentom na materijalnu i duhovnu građu koja se tiče našeg kraja.

“Ovim projektom bismo promovirali spomenike na području BiH pod zaštitom UNESCO-a (most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i područje Starog mosta starog grada Mostara) kao i spomenike koji će se uskoro naći na datoj listi.

Naš kraj, Unsko-sanski kanton, predstavili bismo kroz upoznavanje sa ostacima mnogih starih gradova kojima se Krajina ponosi (Sokolačka kula, Ostrožački zamak, Stari grad u Velikoj Kaladuši, Ostrovička kula, Stara bihaćka jezgra i mnogi drugi).“- piše euskola.

/mojusk