Protekle sedmice u dvodnevnoj posjeti Nacionalnom parku Una i gradu Bihaću boravila je grupa zaposlenika iz Nacionalnog parka Brijuni. U zimsko vrijeme kada je manje obaveza i poslova na terenu u mnogim zaštićenim područjima u regiji, praksa je da se organiziraju izleti u druga zaštićena područja. Kolege iz NP Brijuni su ovaj put odlučili za NP Paklenica u Hrvatskoj, kao i da se ta praksa proširi posjetama u susjednu Bosnu i Hercegovinu, tačnije Nacionalni park Una.

Ranije uspostavljena suradnja sa NP Brijuni i još nekim zaštićenim područjima u Hrvatskoj poput NP Plitvička jezera, NP Krka i NP Paklenica, ovakvim posjetama se iz godine u godinu dodatno produbljuje, a zaposlenici kroz druženje razmjenjuju iskustva i znanja iz oblasti zaštite prirode, kao i turističke djelatnosti kao bitnog segmenta u razvoju većine zaštićenih područja.

Goste iz NP Brijuni na čelu sa ravnateljem gosp. Sandrom Dujmovićem dočekao je direktor NP Una gosp. Amarildo Mulić i gosp. Ante Marjanović predsjednik Nadzornog odbora sa suradnicima, pri čemu je gostima prezentirana historija grada Bihaća, predstavljene kulturno historijske znamenitosti grada na Uni i turistički potencijali. Upriličen je i jednodnevni izlet u Nacionalni park Una i prijateljima iz Hrvatske prezentiran dosadašnji rad. Tokom obilaska gosti su se mogli uvjeriti da grad Bihać i Nacionalni park Una sa susjednim općinama imaju veliki i neiskorišteni turistički potencijal, a da rijeka Una itekako treba zaštitu, ne samo u Parku već cijelim njenim tokom.

Obilaskom i kroz prezentacije gosti su mogli uvidjeti važnost NP Una u sveopćem razvoju Bihaća i cijelog Unsko sanskog kantona i vrlo pozitivno ocijenili dosadašnji rad u smislu zaštite, a posebno rast posjeta u NP Una  u prvih 5 godina djelovanja bez obzira na sve poteškoće kroz koje prolazimo.

Pored uvezivanja zaštićenih područja kroz osnovanu mrežu i Asocijaciju „Parkovi Dinaridi“ uz podršku Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF), na ovaj način NP Una dodatno uspostavlja i učvršćuje bilateralnu suradnju sa određenim parkovima, kako sa onima koji imaju sličan biodiverzitet i prirodne vrijednosti kao NP Una, tako i sa onima poput NP Brijuni koji spadaju u red morskih zaštićenih područja. Iskustva, znanja i problemi u oblasti zaštiti prirode su slični, a vizije razvoja i planovi zaštite se baziraju na međunarodno utvrđenim i prihvaćenim standardima koje primjenjuje većina,  bez obzira o kakvom zaštićenom području se radi, pa tako i u NP Una i NP Brijuni.