Cazinski privrednik Amir Murić najavio je kako će u srijedu, 24. aprila, blokirati sve ulaze u bivšu fabriku “Bira” u Bihaću, gdje se trenutno nalazi prihvatni migrantski centar, da bi zaštitio svoju imovinu.

Kompanija Murića vršila je demontažu mašina u objektu “Bire” u Bihaću, a zbog neplaćanja radova postoji sudski spor i pravomoćno rješenje Općinskog suda u Bihaću o zabrani raspolaganja nekretninama i pokretninama “Bire” do iznosa od 475.000 KM.

On je rekao da ima pouzdane informacije da se iz “Bire” iznosi sirovina koja je, također, predmet osiguranja i da se ruše pomoćni objekti.

– Boravkom migranata se uništava i umanjuje vrijednost osigurane imovine – zaključio je Murić, koji je vlasnik firme “Ald-Murić” iz Cazina.