Iz Centra civilnih inicijativa (CCI) prezentirali su u Bihaću javnosti rad Skupštine i Vlade Unsko-sanskog kantona (USK) za prvu polovinu 2016. U gomili negativnih rezultata ističe se da su rezultati navedenog perioda najlošiji u posljednjih 6 godina.

Kada je u pitanju rad Skupštine USK po realizaciji zakona, zajedno sa skupštinom Posavskog kantona, na zadnjem mjestu na kantonalnoj listi jer su realizovali samo 2 zakona. Skupština Kantona Sarajevo je, poređenja radi, u istom periodu usvojila čak 6 puta više zakona.

Osim niza zakona, nizak je i stepen realizacije i drugih mjera pa je od plana za 6 mjeseci realizirano samo 27% planiranih mjera, a nije održana niti jedna tematska sjednica.

– S druge strane, poslanici Skupštine USK su među najplaćenijim političarima u BiH te sa paušalom od 1800 KM prelaze cifru koju primaju poslanici u NS Republike Srpske – rekao je Željko Ninković iz CCI-a.

I kada je u pitanju Vlada USK rezultati u prvoj polovini 2016. godine su najlošiji u posljednjih 6 godina. Politička kriza oko neuspostavljanja vlasti i njena neifaksnost su definitivno pogodile ovaj kanton, ističu iz CCI-a.

Sa utvrđenih 6 zakona, 3 u prijedlogu i 3 u nacrtu, ovo je jedan od najlošijih rezultata još od 2011. godine i 3 puta je lošiji od onog koji su, u istom periodu, ostvarile vlade Tuzlanskog kantona ili Kantona Sarajevo.

Ipak, najozbiljniji problem, pored ogromne stope nezaposlenosti, s kojim se suočava aktuelna Vlada je nerazumno kreditno zaduživanje u prethodnom periodu koje je sada došlo na naplatu. Tako je za razliku od prethodne godine kada je iz budžeta izdvojeno 784 hiljade KM na ime kamata za dignute kredite, taj iznos je u 2016. godini usedmostručen i iznosiće preko 5,4 miliona KM.

Iz CCI-a su također ukazali na negativni izvještaj Federalnog ureda za reviziju javnog sektora ali i na kršenje Zakona o ravnopravnosti polova te ćinjenicu da niti u jednoj rekonstrukciji vlade od njenog formiranja nije ispoštovana zastupljenost od 40% manje zastupljenog pola a da u najnovijem sazivu (od 10. jula) nema niti jedne žene.

Istaknuto je niz preporuka koje su uputili Skupštini i Vladi USK s ciljem poboljšanja kvaliteta života građana u USK.

/avaz