Timothy Fisher, CEO Stirling Education sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koji posjeduje nekoliko obrazovnih institucija u BiH a među njima i Richmond Park College u Bihaću, posjetio je danas Bihać. U pratnji Nermina Efendića, direktora Richmond Parka u Bihaću,Fisher se susreo sa Nijazom Hušićem, premijerom Unsko-sanskog kantona, Denisom Osmankićem, kantonalnim ministrom obrazovanja i Zikrijom Durakovićem, predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Fisher je, u ime ove obrazovne ustanove, koja u BiH koja upješno pokriva oblasti obrazovanja i odgoja od predškolskog uzrasta do univerziteta, zahvalio predstavnicima kantonalne vlasti na korektnoj saradnji i podršci uspješnim polaznicima škole, koji se rezultatima svrstavaju među najbolje na naučnim olimpijadama.

Predstavnici kantonalne izvršne i zakonodavne vlasti u razgovoru su istakli prioritetnu posvećenost oblasti obrazovanja s ciljem omogućanja djeci i mladima da stiču znanja i kompetencije te ostvare svoj puni potencijal.