Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić danas je ispratio članove Udruženja djece i omladine oboljelih od dijabetisa USK-a koje će učestvovati na prvom edukativno-rekreativnom kampu za djecu i mlade oboljele od dijabetesa u BiH pod nazivom “Za život sa manje boli, mi zajedno – vi kako hoćete” koji će se održati u Međugorju od 06.05.-10.05 2022. godine. Pored 25 članova kantonalnog udruženja, na kampu će učestvovati i članovi udruženja iz Tuzle, Banja Luke i Mostara.

“Hvala predsjednici Rubiji Kulenović koja predano vodi udruženje i aktivno učestvuje u brojnim edukacijama i druženjima, to je Grad Bihać i prepoznao proteklih godina podržavši nekoliko projekata koji za cilj imaju ukazati na opasnosti koje donosi dijabetes kod naših mladih sugrađana” – istakao je gradonačelnik Fazlić.