Članovi Udruženja „Vazduhoplovna grupa Bihać“, nekadašnji pripadnici ove ratne jedinice, su zajedno sa predstavnicima Grada Bihaća položili cvijeće na spomen-obilježje svojim poginulim saborcima na centralnom obilježju Humci.

Ova vojna jednica 5. korpusa Armije R BiH dala je nemjerljiv doprinos u odbrani tadašnjeg Bihaćkog okruga.

Tokom 1201 dana opsade i agresije pripadnici Vazduhoplovne grupe Bihać ostvarili su više od stotinu letova avionima, helikopterima i drugim letjelicama u kojima je prevezeno oko 600 tona tereta na slobodni teritorij tadašnjeg Bihaćkog okruga.