Dan rijeke Une se obilježava svakog 17. maja, uz prigodnu manifestaciju, a cilj ove manifestacije je utjecati na razvoj ekološke svijesti kod djece i odraslih da bi se spriječilo zagađenje prirode i okoliša na prostoru grada Bihaća, prije svega rijeke Une.

Društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une, „UNSKI SMARAGDI“, osnovao je Boško Marjanović, 17. maja 1985. Udruženje od svoga nastanka pa sve do danas radi na ekološkom obrazovanju djece i odraslih, podiže ekološku svijest na viši nivo, obrazuje mlade geneacije o održivom razvoju, uči ih selektivnom zbrinjavanju čvrstog otpada, smanjenju emisije štetnih polutanata, zamjeni fosilnih goriva sa obnovljivim energetskim izvorima, uštedi energije, očuvanju i racionalnom korištenju naših prirodnih resursa –vode i šuma, te izučavanju osnovnih principa demokracije, kao i ovladavanju prvilima parlamentarnog odlučivanja putem Dječjeg ekološkog parlamenta.

Dan rijeke Une prvi put je obilježen 17.maja 1986.godine, a društvo “Unski smaragdi” izdalo je prvi broj istoimenog časopisa.