Danas 27.01.2022. godine u Bihaću je održan sastanak direktora vodovodnih preduzeća iz Bihaća, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca, Cazina, Ključa, Sanskog Mosta i Velike Kladuše, na temu poljednjih postupanja JP Elektroprivreda BiH prema ovim preduzećima.

Povod organizovanja sastanka je taj da je JP Elektroprivreda BiH umjesto dostavljanja godišnjih ugovora za potrošnju električne energije u 2022. godini dostavila obavijest Preduzećima da će se obračun utrošene električne energije od 01.01.2022. godine vršiti po cijenama rezervnog snabdijevanja, koje iznose za VT – 0,5780 KM/kWh, te za MT-0,3906 KM/kWh, te je dostavljen Ugovor koji su Preduzeća dužna potpisati u roku od tri dana.

Kako se radi o povećanju cijene za 400% u odnosu na cijenu iz 2021. godine, što je protivno Zakonu o električnoj energiji u F BiH i Odluci Vlade F BiH, kojima je ograničeno povećanje cijene za najviše 20%, te kako bi ovaj trošak već u narednom mjesecu doveo sva Preduzeća u nepodnošljivu finansijsku situaciju, iz čega bi sljedili poremećaji i prekidi u vodosnabdijevanju, učesnici su zauzeli zajednički stav da se ne prihvati potpisivanje ugovora, odnosno ne prihvati cijena koja je utvrđena protivno Zakonu i Odluci Vlade F BiH, te da se o ovakvom nedopustivom postupanju JP Elektroprivrede BiH upoznaju Gradska i Općinska vijeća, Gradonačelnici i Načelnici ali i šira javnost.

Takođe je dogovoreno da će se učesnici zajednički obratiti Vladi F BiH sa traženjem da reaguje na ovakvo nezakonito i monopolističko ponašanje JP Elektroprivreda BiH, te da zaštiti Preduzeća koja se bave poslom od javnog interesa- vodosnabdijevanjem, od ucjenjivačkog postupanja i dovođenja u stanje finansijskog kolapsa.