U toku je 32. sjednica Gradskog vijeća Bihać koja je započela u 9 sati. Dnevni red sjednice je:

1. Konačni Izvještaj o procjenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „poplave” na području Grada Bihaća u decembru 2022. godine
2. a) Prijedog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća
c) Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti na cijene usluga javnih parkirališta na području grada Bihaća
3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju i vođenju javno – privatnog dijaloga u Gradu Bihaću
4. Prijedlog Odluke o opredijeljenosti za uspostavljanje javno – privatnog partnerstva za projekat „Kulturni centar“ Bihać
5. a) Prijedlog Odluke o plaćanju taksa i naknada u postupku pribavljanja akata o građenju za izgradnju sigurne kuće za ugrožene kategorije ljudi i odobrenja za upotrebu objekta
b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Bihaća za potpisivanje notarski obrađene izjave kojom se daje saglasnost IPSIA BiH- Istituto Pace Sviluppo innovazione Acli za izgradnju sigurne kuće za ugrožene kategorije ljudi na nekretnini u vlasništvu Grada Bihaća.
6. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje srednjenaponskog voda DV 10(20) kV dionica CO13-T19511 (Orašac 5) i transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Orašac 5“, grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu realizacije projekta „ Izgradnja Aerodroma u Bihaću ( kompleks aerodromskih zgrada, pristupnih puteva i pratećih sadržaja)” u korist JP „Aerodrom Bihać” d.o.o Bihać.
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Bihaća za 2022.godinu.
8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošnje snabdijevanja pitkom vodom,odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju informacije o rezultatima ankete o zadovoljstvu građana javnim i komunalnim uslugama Grada Bihaća za 2022. godinu
10. Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Turističke zajednice grada Bihaća
12. Prijedlog Rješenja o izmjenama rješenja o imenovanju radnih tijela GV Bihać