U organizaciji Udruženja poslodavaca F BiH, Razvojne banke F BiH, Privredne komore USK-a i gradske uprave Bihać u utorak 12.aprila 2016.godine sa početkom u 12.00 sati u Muzeju AVNOJ-a održati će se „Dani otvorenih vrata Razvojne banke Federacije BiH „. U okviru Dana otvorenih vrata privrednici i svi zainteresirani imati će priliku informirati se o novim kreditnim linijama Razvojne banka F BiH, te o dodatnom sniženju kamata na postojeće kreditne linije Razvojne banke FBiH, i to:

– Kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava sa 4% na 3%
– Kreditne linije za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje sa 4% na 3%
– Kreditne linije za dugoročno kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike sa 5% na 4%.
Osim toga, Razvojna banka FBiH je produžila rok otplate kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava sa 7 (sedam) na 8 (osam) godina, te je obrada kreditnih zahtjeva snižena za sve kreditne linije u zavisnosti od iznosa kredita i to:
* Za iznos kredita do 1.000.000 KM na 0,75%
* Za iznos kredita 1.000.001 KM do 3.000.000 KM na 0,50%
* Za iznos kredita većeg od 3.000.000 KM na 0,35%

Više o novim kreditnim linijama, sniženju kamate na određene postojeće kreditne linije, kao i o tehničkim pretpostavkama u vezi pripreme dokumentacije za aplikaciju, prisutni će imat priliku čuti u okviru Dana otvorenih vrata Razvojne banke FBiH.