Dekan Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Husein Vilić sa saradnicama prof.dr. Jasmina Ibrahimpašić i prof. dr. Aida Džaferović u srijedu 06. 03. 2024. godine posjetili su Veleučilište u Karlovcu. Razlog posjete je potpisivanje Sporazuma o zajedničkoj saradnji.

Naime, u organizaciji ovogodišnje međunarodne naučno – stručne konferencije „5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša“ kao suorganizator od ove godine pridružuje se i Veleučilište u Karlovcu.

Na radnom sastanku se razgovaralo o učešću u suorganizacji i pripremama za Konferenciju Biotehničkog fakulteta i Veleučilišta u Karlovcu, koji imaju srodnih oblasti izučavanja, a slični su i po godinama postojanja. Naša saradnja počela je još prije nekoliko godina i dekani oba fakulteta su izrazili veliko zadovoljstvo potpisivanja Sporazuma, naglašavajući značaj zajedničke saradnje.