U posjeti gradskoj upravi Bihaća danas je boravila delegacija Agencije za vodni sliv rijeke Save na čelu sa direktorom Seadom Delićem. Na sastanku sa predstavnicima gradske uprave Bihaća razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji grada Bihaća i Agencije i projektima koje bi Agencija za vodni sliv rijeke Save trebala podržati u ovoj godini.

To se prije svega odnosi na najveći infrastrukturni projekt u gradu Bihaću, Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda koji se odnosi na građevinske i rehabilitacione mjere na gradskoj kanalizacionoj mreži i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

12523068_508379799287337_267273626218885925_n
12565454_508379635954020_5682259766714057972_n

Također, razgovaralo se o mogućnosti nastavka druge faze projekta izgradnje obale-utvrde na desnoj obali rijeke Une u naselju Pokoj. Za ovaj projekt Agencija za vodni sliv rijeke Save u proteklim godinama odobrila je i realizirala 90.000 KM.

12509760_508379785954005_8135490222098790598_n

Tokom posjete gradu Bihaću delegacija Agencije za vodni sliv rijeke Save obišla je u naselju Velhovo i radove na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koje se gradi u sklopu Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.

12628628_508379599287357_8532398919220628340_o