Jučer je predstavnike Gradske uprave Grada Bihaća posjetila delegacija Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća te predstavnici Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine koji u Bihaću borave povodom održavanja 15. sjednice Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća.

„Na 15. sastanku Ureda za koordinaciju bit će i predstavnici Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti te Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu što će biti idealna prilika da se Bošnjaci koji žive u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji žive van granica naše zemlje upoznaju sa političkom i društvenom situacijom u Unsko-sanskom kantonu“, istakla je Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Ovim povodom, predstavnici su domaćinima predstavili svoj rad i djelovanje, govorili o važnosti nacionalnog identiteta, ali i izazovima s kojima se susreću u borbi za očuvanje identiteta u zemljama u kojima žive, naročito u današnjem vremenu.

„Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća je neformalna skupina bošnjačkih nacionalnih vijeća iz zemalja regiona, ali i svijeta, a koji se bavi bitnim elementima nacionalnog identiteta, uključujući jezik, obrazovanje na maternjem jeziku, promociju kulture, obilježja i slično. Jedan od najvećih projekata na kojem smo dosad radili jeste Rječnik bosanskog jezika, a na kojem je radio akademik Dževad Jahić. Osim toga, prošle godine je Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu objavio i prvu višetomnu Historiju Bosne i Hercegovine s ciljem učvršćavanja naših temelja“, kazao je Emir Zlatar, generalni sekretar VKBI i izvršni sekretar Ureda.

„Čast nam je i zadovoljstvo da smo imali priliku saznati više o aktivnostima Ureda, ali i Vijeća, a s obzirom na svjesnost važnosti nacionalnog identiteta, mogu slobodno istaći spremnost Grada Bihaća da bude partner u aktivnostima koje bi na najbolji mogući način promovirale bošnjačku kulturu, jezik, običaje i identitet u cjelosti, ali i pomogle u borbi sa problemima koji su, nažalost, svakodnevnica“, naglasio je Zulfikar Handukić, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Bihaća.

Kao jedan od osnovnih problema g. Emir Zlatar naveo je nepostojanje nijedne javne ustanove u Bosni i Hercegovini koja bi promovirala bošnjački identitet. S druge strane, prema riječima predstavnika Vijeća iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Kosova, Bošnjaci su jedna od najvećih manjina u ovim državama, a neka od ovih Vijeća imaju uspješnu tradiciju dugu preko deset godina.