Obuka na temu Izrade i provođenja planova integriteta u institucijama Unsko-sanskog kantona (USK) održana je danas u Bihaću.

Obuku je organizirala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u saradnji sa Radnim tijelom za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona.

Edukacija je organizirana za kontakt osobe i koordinatore za izradu i provođenje planova integriteta u institucijama Unsko-sanskog kantona kao svojevrsni nastavak edukacije koja je organizirana u junu ove godine. S obzirom na to da su sve institucije u međuvremenu započele sa izradom ovog antikorupcijskog dokumenta, a da su se pojavile određene nedoumice kod izrade, pojavila se potreba za organiziranjem još jedne obuke na ovom području. Edukaciji je prisustvovalo 45 kontakt osoba i koordinatora sa područja USK.

U uvodnom dijelu prisutnim se obratio Hasim Šabotić, direktor Agencije koji je polaznike obuke upoznao sa značajem izrade planova integriteta, kao i pravnim okvirom na osnovu kojeg proizlazi dužnost izrade ovog dokumenta. Potom se prisutnima obratila Šejla Šarić, predsjednica Radnog tijela koja je također ukazala na važnost izrade ovog dokumenta te je ukazala na važnost uspostavljanja i održavanje međusobne saradnje između Radnog tijela i institucija Unsko-sanskog kantona sa jedne i Agencije sa druge strane.