Nekadašnji Đački dom u Bihaću postao je jedino utočište migrantima koji neprestano dolaze. I hiljade ih dnevno satima, ponekad i nestrpljivo stoje u redovima. Nekada za hranu. Nekada za vodu.

Uz finansijsku pomoć Evropske unije prve migrantske porodice i ostala ranjiva kategorija useljavaju se u renovirani objekat Đačkog doma Borići u Bihaću, koji im je služio kao privremeni prihvatni smještaj.

Naime, u oktobru je popravljen krov objekta, a zatim su postavljeni vrata i prozori kako bi osigurali zaštitu od kiše i hladnog vremena. Također, postavljena je ograda unutar i oko objekta. Ove aktivnosti podržali su USAID/Office of Transition Initiatives i Evropska komisija.

Zahvaljujući sredstvima EU, rekonstrukcija trećeg sprata započeta je 29. oktobra prošle godine, te je postavljena unutrašnja i vanjska stolarija, nove instalacije vode i kanalizacije, kompletno su renovirani sanitarni čvorovi, instalacije jake i slabe struje, obrađeni svi unutrašnji zidovi, plafoni sa termoizolacijiom, a postavljeni su i pregradni rigips zidovi.

U prethodnim danima, Međunarodna organizacija za migracije u BiH (IOM) je organizovala aktivnosti za učenike likovnog smjera Srednje umjetničke škole “Nusret Keskin – Braco” iz Bihaća koji su oslikali prostoriju namijenjenu za igraonicu i prostor za druženje za djecu migranata koja se nalaze u Borićima.

Projekt “EU podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH“, za koji je Evropska unija doznačila više od 7,2 miliona eura, je implementirala IOM u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om, saopćila je IOM.