U direkciji ŠPD “Unsko-sanske šume” danas je održava konferencija za novinare Uprave društva povodom novonastale situacije sa nabavom ogrijevnog drveta u ovom kantonu i nesuglasica oko primanje lugara koji su ovih dana protestovali ispred Vlade Unsko-sanskog kantona.

– Društvo je ugovorilo sa udruženjima penzionera, RVI i porodica šehida isporuku ogrijevnog drveta u osam jednakih rata. Ukupna dogovorena količina je preko 23.000 m3, a preostalo nam je još da isporučimo 7.000 m3.

Ugovorom je preciziran rok do 1. novembra i penzioneri će dobiti svoje ogrijevno drvo do konca ovog mjeseca, kazao je Haris Mešić, predsjednik uprave društva.

Područje grada Bihaća, koje ima najveća potraživanja, među zadnjima će dobiti drva, ali u okviru zadanog roka. Razlog što zadnji dobijaju drva je i taj da se drva za Bišćane voze iz Šumarije Bosanski Petrovac jer šumarij Bihać nema dovoljno ogrijevnog drveta pa se upravo zbog toga i malo više čeka.

Osigurane su institucije poput vrtića, škola i zdravstvenih ustanova.

Cijena ogrijevnog drveta po metru kvadratnom povećanja je za 2 KM sa 65 KM na 67 KM, a razlog je plaćanje sjekača u šumama koje je sve teže naći jer mnogi odlaze na rad u inostranstvo.

Međutim cijena kubnog metra drveta na slobodnom tržištu dostigla je 100 KM.

Mešić to smatra neopravdanim. Ipak, zbog zabrane Vlade RS o prometovanju drvne sirovine iz RS u Unsko-sanskom kantonu je nastala znatno manja ponuda. Drugi razlog poskupljenja i nestašice je što su drvoprerađivači sve više orijentirani ka izvozu drveta u EU.

Pored problema oko ogrijevnog drveta, ovih dana se mnogo po medijima spominju lugari (čuvari šuma) koji su iz Kantonalne Uprave za šumarstvo trebali preći u ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME”, a još uvijek to nisu učinili.

Izvršni direktor iz oblasti šumarstva Mensud Tuzlak je odgovorio da je 95% posla završeno i tereni preuzeti, međutim da je sad problem pravni dio. Izvršna direktorica za pravne poslove Alma Jusić-Demirović nam je objasnila da su za sada prihvatili samo 2 lugara koja se nisu žalila na rejšenja o otkazu koja su dobili u svojoj predhodnoj firmi, a ostalih 27 lugara će primiti kada se steknu pravni uslovi, tj. kada se riješe žalbe koje su uložili nakon prekida ugovora.

Nakon današnje press konferencije napokon smo dobili prave informacije iz prve ruke, a uvjerljive riječi Uprave ŠPD-a mogu malo smiriti penzionere koji će zasigurno u narednih 2-3 sedmice dobiti drva.