Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i lovačkih organizacija potpisali su ugovore o dodjeli lovišta na području USK. Za razliku od ranijih godina, kada su se lovišta privremeno dodjeljivala, ovaj put riječ je o gazdovanju na period od 10 godina. Sasvim dovoljno vremena da lovačke organizacije naprave i realiziraju dugotrajne planove koji će kvalitetno urediti oblast lovstva.


Za lovce  USK danas je bio poseban dan. Nakon dugogodišnjih  aktivnosti konačno je završena procedura dodjele lovišta  lovačkim  organizacijama i to na period od 10 godina. Današnjim potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede  udovoljeno je  njihovim zahtjevima da   dugotrajno  mogu planirati  aktivnosti u lovstvu.

Put do današnjeg čina bio je dug.Trebalo je mijenjati kompletno zakonodavstvo u ovoj oblasti. Do 2006. godine na snazi  su bili propisi preuzeti iz bivše države  kao i  dobijanje tek privremenih dozvola za gazdovanje lovištima.

Pred lovačkim organizacijama sada su brojne obaveze. Zaštita lovišta, divljači, eko-sistema, ozbiljnija kontrola pri korištenju oružja-odgovornost je to koju preuzima osam lovačkih udruženja u USK.

Potpisivanju ugovora o  lovištima prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova USK Senad Kljajić. I sam član jednog  od lovačkih udruženja, ministar je napomenuo da će uskoro uslijediti  usaglašavanje zakonskih propisa  na svim nivoima vlasti u državi sa evropskim standardima,  a koji se odnose  na  čuvanje  i nošenje  oružja.

/rtvusk.ba