U amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću u prisustvu dekana prof. dr. Hajrudina Hodžića, prodekana za nastavu prof. dr. Sulejmana Topoljaka i sekretara mr. sc. Anite Ramulić Mujkić potpisani su ugovori sa petnaest studenata istoimenog fakulteta na osnovu kojih će im biti isplaćena jednokratna stipendija.

“Ova aktivnost dolazi kao rezultat saradnje našeg fakulteta sa Humanitarnom organizacijom Al-Nedžat iz Kuvajta i Vakufskom direkcijom iz Sarajeva, gdje je obezbijeđeno 15 stipendija studentima našeg fakulteta. Ovo je samo nastavak aktivnosti na polju podizanja kvalitete studentskog života na našem fakultetu, jer nam je cilj da fokus naših studenata bude na studiranju, a sve ono što je u našoj moći mi ćemo pokušati obezbijediti zajedno sa našim prijateljima i partnerima. Sretni smo kada vidimo da smo na bilo koji način pomogli našim studentima i olakšali im proces stjecanja korisnog znanja, a vjerujemo da će se jedna ovakva saradnja nastaviti i proširiti na veći broj studenata. Koristim priliku da se zahvalim Humanitarnoj organizaciji Al-Nedžat iz Kuvajta i Vakufskoj direkciji iz Sarajeva koji su ujedinjenim snagama pomogli ovaj, za naš fakultet i naše studente veoma značajan projekat”, istakao je dekan IPF-a prof. dr. Hajrudin Hodžić.

Napominjemo da je Islamski pedagoški fakultet nedavno u saradnji Centrom za napredne studije iz Sarajeva svojim studentima besplatno podijelio više od 700 njihovih izdanja, kao i da je početkom ove akademske godine značajnom broju svojih studenata ustupio na korištenje laptope sa potrebnom opremom.