-U nemogućnosti pronalaska posla mnogi naši visokokvalificirani mladi kadrovi prisiljeni su raditi za nadnicu ili prihvataju neki slabo plaćeni posao. U krajnjem slučaju egzistenciju pronalaze u zemljama EU.

Doktor političkih nauka Demijan Kosatica nije otišao, a do boljih vremena volontira u CK Bihać.

U nastavku pogledajte video prilog “RTVUSK” i zaznajte koliko puta je pokušao dobiti posao u struci i s čim se, osim volontiranja u Crvenog križu Bihać, bavi dok čeka neko bolje vrijeme i priliku za zapošljavanje.