U utorak, 08.08.2023. godine u Bihaću, dvorana Muzeja prvog zasjedanja AVNOJ-a u 19 sati, dr.sc. Franjo Jurić će predstaviti knjigu “U trostrukom obruču” – Okrug Bihać u vojnim planovima i izvještajima Srpske vojske Krajine 1994. – 1995.