Dr. Emir Šabić realizirao ICD aparat za koji je podnio inicijativu prije par mjeseci

Piše: Biscani.net

U februaru ove godine, zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona, dr. Emir Šabić, istaknuo je inicijativu koja je sada ostvarena usvajanjem Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) USK-a. Inicijativa je bila usmjerena prema nabavci i ugradnji implatibilnog cardioverter defibrilatora (ICD) za pacijente kojima je indicirana njegova primjena.

ICD je elektronički uređaj koji igra ključnu ulogu u terapiji i prevenciji malignih srčanih aritmija poput ventrikularne tahikardije i fibrilacije. Ove aritmije mogu biti fatalne u samo nekoliko minuta, stoga je izuzetno važno osigurati pravovremenu terapiju.

Inicijativa dr. Šabića potaknuta je činjenicom da je Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a do tada snosio troškove od samo 4000 maraka za nabavku ovog uređaja, dok su osiguranici bili prisiljeni doplatiti preostalih 17.000 maraka. Uzimajući u obzir da je potrebno oko 20 ovakvih uređaja godišnje, što je proizašlo iz potreba u 2023. godini, dr. Šabić je naglasio hitnost u osiguravanju sredstava.

S obzirom na širi javno-zdravstveni značaj ove inicijative, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, kao i menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, prepoznali su važnost ovog koraka. Realizacija ove inicijative predstavlja značajan korak ka osiguravanju pravovremene medicinske intervencije i sprječavanju iznenadnih srčanih smrti među osiguranicima s područja Unsko-sanskog kantona. Angažman dr. Šabića u ovom kontekstu zaslužuje pohvalu i priznanje za njegovo zalaganje u unapređenju zdravlja i dobrobiti zajednice.

Dr. Emir Šabić realizuje još jednu inicijativu: Nova oprema za Radiološku službu Doma zdravlja Bihać

Inicijativa za nabavku implatibilnih cardioverter defibrilatora (ICD): Dr. Emir Šabić traži financijsku podršku za spašavanje života, srčanih bolesnika