Kandidat SDA za Gradonačelnika Bihaća, Samir Muminović, obišao je danas nekolicinu poljoprivrednih proizvođača sa područja Bihaća. Tom prilikom upoznat je sa njihovim trenutnim poslovanjem, planovima ali i problemima sa kojima se suočavaju.
Zaključeno je da je na nivou Grada Bihaća potrebno planirati veća sredstva za ruralni razvoj i opstanak poljoprivrede na ovim prostorima.

Također, Muminović je istaknuo da će nakon što preuzme funkciju gradonačelnika, zajedno sa višim nivoima vlasti, poljoprivredu postaviti kao jedan od prioriteta u svom radu.