Nedavna najava UNESCO-a da bi sa liste svjetske prirodne baštine mogao skinuti Nacionalni park Plitvička Jezera zbog pretjerane izgradnje turističkih sadržaja, ozbiljno je upozorenje i za NP Una, smatra Edin Mašić, član Naše stranke u Bihaću.

„Razlog navedenom strahu jeste sve izraženija divlja gradnja na području Nacionalnog parka Una. Naime, ukoliko ste imali priliku proštetati kroz naselje Lohovo, od Dvoslapa do Tropslapa, prije par godina i danas primjetićete velik broj izgrađenih improvizovanih vikend objekata koji narušavaju izvorni pejsaž kanjona rijeke Une“, kazao je Edin Mašić.

„U ovoj pohlepnoj građevinskoj ujudurmi po svemu su prednjačili bivši političari, načelnici, lokalni privrednici i tajkuni, bogata dijaspora. Većina objekata je izgrađena bez građevinske dozvole“, dodao je Mašić.

„Na pitanje zaposlenim u NP Una o divljoj gradnji u samom srcu parka i kanjonu Une, dobili smo odgovor da oni uredno obavještavaju inspekcijske organe koji, eto, ne čine ništa na sprečavanju nelegalne gradnje“, pojasnio je.

Postoji mogućnost, kako je naglasio, da se NP Una smišljeno uništava kako bi se prirodne vrijednosti obezvrijedile i stvorili uslovi za gradnju hidrocentrala, što je već pokušano, te je pozvao javnost i inspekcijske institucije da stanu u zaštitu Une.