Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona (USK) organiziralo je edukaciju na temu “Psihološka otpornost i mentalno zdravlje prosvjetnih radnika i učenika.” Ovo značajno predavanje održano je u amfiteatru Tehničkog fakulteta, a cilj je bio pružiti podršku nastavnicima u suočavanju s izazovima savremenog doba, posebno u kontekstu sve veće prisutnosti tehnologije u životima djece.

Edukaciju je vodila Vildana Aziraj Smajić, klinički psiholog, a prisustvovao joj je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, Edvin Alijanović, zajedno sa svojim suradnicima.

Ministar Alijanović naglasio je važnost podrške prosvjetnim radnicima i njihovom mentalnom zdravlju, istaknuvši da će Ministarstvo učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi olakšalo njihov rad i osiguralo da dobiju priznanje koje zaslužuju.

Ova edukacija predstavlja prvi korak u nizu planiranih edukativnih događaja koje će Ministarstvo organizirati za nastavnike, pedagoge, psihologe i druge sudionike u obrazovnom procesu. Cilj je stvoriti podržavajuće okruženje za sve učesnike u obrazovanju kako bi se unaprijedila kvaliteta nastave i briga o mentalnom zdravlju.

(Biscani.net)