Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću održana je radionica pod nazivom Liderstvo i komunikacija u organizacije Konrad Adenauer Stiftung i Ekonomskog fakulteta Bihać.

Prema riječima predavača, Amne Popovac, osnovni cilj radionice je da studenti kroz praktičan rad nauče: kako dominirati tokom razgovora/intervjua i ne dozvoliti manipulaciju izjavama; kako odaslati pozitivne i ispravne verbalne i neverbalne poruke i kako se pripremiti za javni, TV ili neki drugi medijski nastup.

Želja studenata za dodatnim praktičnim znanjima i vještinama bila je vidljiva odmah na početku u njihovom masovnom odazivu, gdje se u prepunom amfiteatru tražila stolica više. Njihovo aktivno uključivanje u rad kao i njihovo oduševljenje predavačem, temom i ovakvim načinom rada jasan su pokazatelj da ovakvih radionica treba biti sve više.

Kako navodi moderator i koordinator ispred Ekonomskog fakulteta, viši asistent Elvira Ćatić-Kajtazović, navedena radionica predstavlja još jednu u nizu vannastavnih aktivnosti koje ovaj fakultet intenzivno provodi kako bi se studenti što bolje osposobili da se kreativno i efikasno uključuju u društvene i privredne tokove. Naime i ova radionica podupire jasnu poruku da se studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću pruža mogućnost da razviju ključne kompetencije, zauzmu stav proaktivnosti, jednog poduzetničkog ponašanja, te da shvate da je proces prilagođavanja nužna pretpostavka opstanka u turbulentnom svijetu poslovanja.

ekonomski-bihac-predavanje

Radionica je završila uručivanjem certifikata i razgovorom o potencijalnim projektima studenata Ekonomskog fakulteta.

//abc.ba