Na 23. sjednici Centralne izborne komisije BiH, u sklopu tačke “Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata”, jednoglasno je odlučeno da Elvir Risović preuzme mandat u Skupštini Unsko-sanskog Kantona.

Odluka o dodjeli mandata Risoviću donesena je nakon što je Centralna izborna komisija prethodno utvrdila prestanak mandata Aganu Buniću. Naime, nakon što je uložena žalba na ovu odluku, Sud BiH je 7. maja 2024. godine odbacio žalbu kao neosnovanu, što je omogućilo dodjelu mandata narednom kvalificiranom kandidatu, Elviru Risoviću.

Ovom odlukom, Risović preuzima odgovornost za zastupanje interesa građana Unsko-sanskog Kantona u Skupštini, te se očekuje da će aktivno doprinijeti radu i razvoju kantonalnih institucija.